Informujemy, że na stronie internetowej stosowane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Ustawieniami plików cookies można zarządzać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.
Kliknij zgadzam się aby ta informacja nie pojawiała się więcej.

właściciel
sieci

Jak wygląda praca?

Biuro główne Jeronimo Martins w Polsce znajduje się w Warszawie. Jego pracownicy zajmują się opracowaniem standardów oraz procedur dla całej organizacji. Większość działów centrali ma swoje odpowiedniki także na poziomie regionalnym. Zatrudnione tam osoby zapewniają bezpośrednie wsparcie dla sklepów i drogerii.

Jak wygląda codzienna praca specjalisty? Zobaczcie:

 

W ramach Jeronimo Martins funkcjonują następujące działy:

Administracji, który odpowiada za zakupy towarów niehandlowych na potrzeby sklepów, centrów dystrybucyjnych i biura głównego, zaopatrzenie pracowników w narzędzia pracy, zarządzanie flotą samochodów służbowych. Pracownicy Administracji zarządzają budynkiem biura głównego oraz są odpowiedzialni za pracę firmowych kancelarii, obieg dokumentów i proces archiwizacji. Koordynują tematy związane z podróżami służbowymi pracowników. Praca w tym dziale to stałe negocjacje cen i warunków współpracy z dostawcami, monitorowanie rynku i analiza danych.

BHP i PPOŻ, który odpowiada za bezpieczeństwo ponad 55 000 pracowników Jeronimo Martins. Osoby zatrudnione w dziale zajmują się obsługą zgłoszeń dotyczących niebezpiecznych wydarzeń oraz dbają o zachowanie wymaganych prawem procedur i poprawny obieg dokumentów z nimi związanych. Prowadzą oni ponadto szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

Ekspansji, który we współpracy z działami technicznymi, jest odpowiedzialny za powstawanie nowych sklepów oraz drogerii. Zatrudnione tutaj osoby zajmują się poszukiwaniem lokalizacji, w których mogą zostać otwarte nowe obiekty oraz analizują potencjalne konsekwencje biznesowe ich powstania. Na pracownikach działu ekspansji spoczywa także odpowiedzialność za negocjowanie warunków zakupu lub wynajmu konkretnych obiektów i działek.

Finansowy, na który składają się  działy finansowe w regionach oraz w biurze głównym w Warszawie a także centrum usług wspólnych, zlokalizowane w Poznaniu. Pracownicy działu finansowego są odpowiedzialni za racjonalizację przepływów finansowych wewnątrz firmy oraz prowadzenie rozliczeń finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informatyki, który zajmuje się zarówno wyposażeniem pracowników w niezbędne narzędzia informatyczne, jak i wsparciem użytkowników w rozwiązywnaiu problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem. Pracownicy działu zajmują się również utrzymaniem oraz rozwijaniem wykorzystywanych w firmie systemów informatycznych w celu dostosowania ich do potrzeb biznesowych naszej organizacji.

Kontroli Jakości i Ochrony Środowiska, którego pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem produktów oferowanych w sklepach naszej sieci. Odpowiadają za przeprowadzanie rygorystycznych kontroli oraz testów sensorycznych. W obszarze ochrony środowiska podejmują wiele inicjatyw, dbają o właściwe gospodarowanie odpadami oraz o wymiar edukacyjny w zakresie ekologii.

Logistyki, który odpowiada za terminową dostawę produktów do sklepów. Pion logistyki tworzą zarówno pracownicy zatrudnieni w Centrali firmy w dziale Supply Chain oraz w 15 centrach dystrybucyjnych w działach organizacji dostaw oraz transportu.

Marketingu, który jest odpowiedzialny za strategię oraz przebieg komunikacji z klientami firmy. Zatrudnione tutaj osoby odpowiadają zarówno za ustalanie ogólnych założeń kampanii, jak i ostateczny wygląd materiałów promocyjnych – od reklam w radiu i telewizji po gazetki promocyjne w sklepach.

Personalny, który tworzą działy zlokalizowane w Warszawie, regionalne działy personalne oraz centrum usług wspólnych w Poznaniu. Pion personalny odpowiada za wsparcie procesów rekrutacyjnych, budowanie wizerunku firmy jako pracodawcy, tworzenie programów rozwojowych i szkoleń, komunikację wewnętrzną oraz CSR, świadczenia i benefity, relacje pracownicze. Kluczową rolę w procesie administracji personalnej oraz rozliczania wynagrodzeń odgrywa centrum usług wspólnych.

Prawny, którego zadaniem jest jest czuwanie nad funkcjonowaniem organizacji w zgodzie z literą prawa poprzez doradzanie przedstawicielom innych działów oraz reprezentowanie firmy przed instytucjami zewnętrznymi. Pracownicy działu prawnego zajmują się w szczególności przygotowywaniem opinii prawnych oraz umów, a także prowadzeniem formalnej korespondencji z instytucjami zewnętrznymi.

Rozwoju Jakości Produktu, który zajmuje się opracowywaniem receptur nowych produktów marki własnej oraz ulepszaniem już istniejących. W procesie tym uczestniczą specjaliści z zakresu technologii żywności, chemii oraz towaroznawstwa. Pracownicy działu są również odpowiedzialni za ustalenie szczegółowych wymagań jakościowych, jakie muszą spełniać dostawcy towarów do sklepów Biedronka i drogerii Hebe.

Spraw Korporacyjnych, inaczej relacji zewnętrznych. Do zakresu odpowiedzialności zatrudnionych w nim osób należą wszelkie sprawy związane z kształtowaniem wizerunku grupy Jeronimo Martins. Relacje zewnętrzne obejmują monitoring wszelkich materiałów na temat firmy pojawiających się mediach, kontakt z dziennikarzami oraz instytucjami zewnętrznymi. Pracownicy działu zajmują się również koordynowaniem działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Techniczny, który w trzech słowach można opisać jako budowę, modernizację i eksploatację. Zespół techników odpowiada za koordynację procesu powstawania i wyposażania sklepów Biedronka i drogerii Hebe oraz Aptek Na Zdrowie. Pracownicy działu zajmują się również budową i modernizacją pozostałych obiektów należących do Grupy Jeronimo Martins takich jak biuro główne, biura regionalne oraz centra dystrybucyjne.

Zakupów, który zajmuje się monitorowaniem rynku oraz doborem produktów, które znajdą się na półkach sklepowych sieci Biedronka oraz Hebe. Praca w dziale to nie tylko negocjowanie cen oraz warunków dostaw. Ważnym zadaniem Działu Zakupów jest tworzenie produktów marki własnej, począwszy od koncepcji aż do projektu opakowania.

Praca menedżera w Jeronimo Martins jest bardzo ciekawa: